Český hudební slovník osob a institucí

Merhaut, Josef

Charakteristika: Novinář, kritik a spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity: 13.10.1863
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 5.9.1907

Merhaut, Josef, novinář, kritik a spisovatel, narozen 13. 10. 1863, Švabín (u Zbiroha), zemřel 5. 9. 1907, Brno.

 

Pocházel z chudých poměrů, nedokončil studium na pražském (malostranském) gymnáziu, byl krátce členem putovní herecké společnosti, navštěvoval jako mimořádný posluchač právnickou fakultu. Stal se roku 1884 pomocníkem v redakci pražského listu Pokrok, od 1885 spojil svůj život a práci s Brnem a jeho staročeským listem Moravská orlice; působil zde jako redaktor, divadelní referent, fejetonista, vedoucí kulturní rubriky, od 1891 šéfredaktor. Vypracoval se v jednu z předních osobností kulturního života národnostně smíšeného Brna (resp. jeho české – moravské složky), zasloužil se o zvelebení Národního divadla, byl spoluzakladatelem periodika Niva, Klubu přátel umění (první předseda literárního odboru, později přejmenovaného na Moravské kolo spisovatelů). Jeho osobní život poznamenávaly tragédie, v literární tvorbě, silně inspirované Brnem a jeho sociálními a národnostními problémy (Povídky, Had a jiné povídky, Černá pole, Andělská sonáta, Vranov), se projevovaly vlivy naturalismu, ale též impresionismu a symbolismu; psal i básně. Pokládán za předního představitele moravské literatury na zlomu 19. a 20. století. V divadelní kritice se zasazoval o realistické, sociálně angažované drama. Kritiky, fejetony, reportáže, proslovy apod. shrnula publikace Výbor fejetonů Josefa Merhauta (Miloslav Hýsek, ed., 1908).

 

V hudbě Merhaut, působící v Brně v době Janáčkova prudkého zrání, obdivoval a prosazoval dílo Bedřicha Smetany: napsal básně Bedřichu Smetanovi (1884), Proslov ku padesátému představení Prodané nevěsty v Brně (1888), K cyklu Smetanovu (1901); otištěno v publikaci Podbrdský kraj II. Premiéru Janáčkovy opery Počátek románu uvítal fejetonem v Moravské orlici (10. 2. 1894; bylo mu mimo jiné blízké Janáčkovo krédo o „hudbě pravdy“), referoval např. o Čajkovského Pikové dámě (22. 1. 1896) atd. Na jeho texty psalo písně několik českých skladatelů, zejména Josef Bohuslav Foerster, ale též Vítězslav Novák, Jaroslav Kvapil a další. Povídku Andělská sonáta zamýšlel zhudebnit Leoš Janáček (1903, načrtl části operního libreta).


Literatura:

I. Lexika

Slovník českých spisovatelů (Praha, Československý spisovatel 1964).

ČSHS (heslo Ivan Poledňák).

Lexikon české literatury III (Praha, Academia 2000).

 

II. Ostatní

Podbrdský (berounský) kraj II, 1924/25.

Straková, Theodora: Janáčkovy operní náměty a torsa (Musikologie 3, 1955, s. 426–428).

Horová, Eva: Opera Počátek románu (diplomová práce, Masarykova univerzita, Brno 1956).

Jeřábková, Zdenka: Josef Merhaut a dramaturgie Národního divadla v Brně v letech 1885–1905 (in: Brno v minulosti a dnes 5. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna, Brno, Krajské nakladatelství 1963, s. 69–90).

Simeone, Nigel – Tyrrell, John – Němcová, Alena – Straková, Theodora: Janáček’s Works: A Catalogue of the Music and Writings of Leoš Janáček (Oxford University Press 1997, s. 328; zde další literatura).

 

Ivan Poledňák
Datum poslední změny: 18.1.2010