Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hudební klub

Tisk


Charakteristika: hudební spolek

Datum narození/zahájení aktivity:15.1.1911
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1926
Text
Literatura

Hudební klub, hudební spolek, zahájení činnosti 15. 1 1911, Praha, ukončení činnosti 1926.

 

Hudební spolek založený Zdeňkem Nejedlým na půdě Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Cílem spolku bylo rozšíření vzdělávací platformy pro studenty hudební vědy, ale později i pro ostatní zájemce a amatéry. Úzce souvisí s Nejedlého osobními názory a také s platformou časopisu Smetana, kterého většina redaktorů zároveň působila i v Hudebním klubu. Přednáškovou činnost zabezpečovali především Zdeněk Nejedlý a Vladimír Helfert, méně ostatní členové. Kromě toho Klub pořádal reprodukce historické (antické, renesanční, barokní) i současné hudby (Richard Strauss, Gustav Mahler, z českých Josef Bohuslav Foerster, Otakar Ostrčil, Vítězslav Novák, František Neumann, Adolf Piskáček, Otakar Jeremiáš), koncertů s podrobným výkladem, oslavy hudebních jubileí a několik návštěv památných míst. Uspořádal cykly Beethovenových kvartet (1911),  Mahlerovských symfonií (1912), písní (1913), písní Josefa Bohuslava Foerstera (1914), Smetanových skladeb (1917), slovanských lidových písní (1917). Z ideových důvodů klub nepropagoval díla Josefa Suka, Leoše Janáčka nebo Karla Kovařovice. Největší podíl členské základny tvořili studenti Univerzity Karlovy a z toho jen cca 20 % studenti hudební vědy. Ze straší generace se alespoň symbolicky zapojili Otakar Zich, Artuš Rektorys, Bedřich Čapek. Vyhraněné postoje Nejedlého zabraňovaly vstup do Hudebního klubu studentům konzervatoře.

Po skončení války v roce 1918 se činnost klubu postupně zmenšovala, roku 1919 byla zaznamenána jen jedna přednáška. V roce 1922 se sice ozvaly hlasy pro znovuobnovení klubu, avšak ten stejně jako platforma časopisu Smetana již svou funkci ztratil. Poslední přednášky proběhly v prvním půlroce 1927, po formální zprávě o ukončení činnosti.


Literatura

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

První výročná zpráva Hudebního klubu v Praze za správní rok 1910/1911 (Praha 1911).

Druhá výroční zpráva Hudebního klubu v Praze za správní rok 1911/1912 (Praha 1912).

Činnost Hudebního klubu v Praze v roce 1912/1913 (In: Smetana 4, 1913/1914, s. 76).

Jirák, Karel Bohuslav: Činnost Hudebního klubu v roce 1913/15 (in: Smetana roč. 6, 1915/16, s. 95–96).

Čornej, Petr: Historici, historiografie a dějepis (Praha 2016).

 

Petra Wiedermann

Datum poslední změny: 1.1.2018