Český hudební slovník osob a institucí

Přenosil, Otto

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 24.11.1906
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1972

Přenosil, Otto, houslař, narozen 24. 11. 1906, Falknov u České Kamenice, zemřel 1972, Praha.
 
Byl posledním žákem kutnohorského houslaře Josefa Antonína Čermáka. Nejprve pracoval ve Dvoře Králové nad Labem. V roce 1935 odešel do Jihlavy. 15. 8. 1942 se oženil v Jičíně. V Jihlavě v roce 1945 převzal sklad hudebních nástrojů po odsunutém velkoobchodníkovi Němci Laugovi. Po rozprodání skladu odešel v roce 1946 do Žiliny, kde pracoval jako vedoucí prodejny hudebních nástrojů. V roce 1950 se přestěhoval do Libverdy v Čechách kde byl zaměstnán ve sklárně, později na poště. Vrátil se do Jihlavy a od roku 1953 pracoval jako houslař v Lubech u Chebu. V letech 1956–1972 byl zaměstnán jako houslař u Ústřední hudby československé lidové armády v Praze, kde opravoval hlavně kontrabasy. V roce 1952 vyrobil jako dar presidentu Klementu Gottwaldovi housle, které mají místo hlavice vyřezánu Gottwaldovu hlavu. Nástroj je namořen jasně červenou barvou. Po stránce řemeslné jde o horší amatérskou práci. Byl členem Kruhu umělců houslařů.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 92)
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 155).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 156).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 4.1.2006