Český hudební slovník osob a institucí

Pötzl, Josef

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 3.10.1908
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 15.6.1998

Pötzl, Josef, houslař, narozen 3. 10. 1908, Luby u Chebu, zemřel 15. 6. 1998, tamtéž.
 
Otec houslaře Jana Pötzla, syn houslaře Franze Pötzla ze Schönbachu. V letech 1922–25 se vyučil houslařem u Gustava Dietla v Schönbachu. 1926–27 u něj zůstal pracovat jako tovaryš. 1927–28 pracoval u schönbašského houslaře Otty Schustera. V letech 1925–26 absolvoval dvouletý kurs ve Státní odborné houslařské škole v Schönbachu. V roce 1930 se osamostatnil v Nýrsku na Šumavě a v letech 1935–45 v Hranicích na Moravě, kde zároveň vyučoval hudbě v místní hudební škole. V roce 1945 se vrátil do Lubů u Chebu, kde nastoupil v n. p. Cremona Luby. Tam nejprve působil jako instruktor na základní odborné houslařské škole a potom jako vedoucí vývoje pro zdokonalení práce nejlepších žáků. V roce 1950 se znovu osamostatnil v Lubech ve vlastní dílně na Růžovém vrchu. V jeho dílně se zdokonalovali lubští houslaři Karel Zadražil a Emil Lupač. Tam také vyučil svého syna Jana Pötzla, který u něho pak pracoval až do roku 1974. Stal se zakládajícím členem Kruhu umělců houslařů a byl i členem jeho výboru. Úspěšně se zúčastnil řady mezinárodních soutěží. Jeho nástroje jsou známé ve Finsku, Iránu, Irsku, Japonsku, na Kubě, v Maďarsku, Singapuru, v zemích bývalého Sovětského svazu, Španělsku, Švédsku a ve Spojených státech amerických. V roce 1981 obdržel titul "Zasloužilý umělec".

Literatura:

Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 153).
Propagační materiály Čs. hudebních nástrojů o. p. v Hradci Králové pro Musicexport Praha.
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 4.1.2006