Český hudební slovník osob a institucí

Stowasser, Julius

Charakteristika: Výrobce žesťových nástrojů


Stowasser, Julius, výrobce žesťových nástrojů, zemřel 1900, Kraslice.
 
Syn kraslického výrobce žesťových nástrojů Wenzela Stowassera, bratr výrobců Adolfa, Richarda, Josepha a Johanna. Byl spolumajitelem kraslické firmy „Wenzel Stowasser´s Söhne“ a měl na starosti zejména vzhled výrobků. V roce 1873 reprezentoval úspěšně firmu na výstavě ve Vídni, na několika regionálních výstavách zasedal v porotě.

Literatura:

Fiala, Jaroslav – Keller, Jindřich – Matějček, Jiří: Kraslice, město a hudba (Kraslice 1970, s. 41–42).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 26.1.2009