Český hudební slovník osob a institucí

Jirák, Pavel

Charakteristika: Muzikolog, sbormistr a varhaník

Datum narození/zahájení aktivity: 26.5.1954

Jirák, Pavel, muzikolog, sbormistr, varhaník, narozen 26. 5. 1954, Jihlava.
 
Základní hudební vzdělání získal u Karla Prchala (housle) a Josefa Dvořáka (klavír, varhany). Po absolvování Gymnázia v Jihlavě pokračoval ve studiu historie a hudební vědy na Filozofické fakultě tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (absolvoval v roce 1978, PhDr. v roce 1993). Po roce 1989 se zúčastnil odborných seminářů Klubu sbormistrů pod vedením Lubomíra Mátla, Milana Uherka, Lumíra Pivovarského, Romana Válka a Ivana Sedláčka.
 
Od středoškolských studií působil v několika orchestrech a jako varhaník v jihlavských chrámech. Téměř dvacet let spolupracoval s Jihlavským chrámovým sborem, se kterým postupně nastudoval a provedl četná díla z oblasti duchovní hudby. Od roku 1990 je sbormistrem a uměleckým vedoucím Pěveckého sdružení Campanula Jihlava, které přivedl k mnoha oceněním ve sborových soutěžích (Zlaté pásmo na Pražských dnech sborového zpěvu 1994, Stříbrné pásmo na 1. mezinárodní sborové soutěži Bedřicha Smetany v Litomyšli 1994, Absolutní vítězství a titul laureáta na Festivalu adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena v Praze 1995, Cena za celkový umělecký výkon na Harantovských slavnostech historického zpěvu, Pecka 1997, Zlaté pásmo a vítěz kategorie velkých smíšených sborů na Pražských dnech sborového zpěvu 2000). Jirák byl jedním z iniciátorů festivalu duchovní hudby Slavnosti varhan v Jihlavě, je členem organizačního výboru hudebního festivalu Mahler Jihlava, v roce 2000 mu byla udělena Cena města Jihlavy. Od roku 1993 pracuje jako historik a muzikolog v Muzeu Vysočiny Jihlava. Recenzemi a články s hudební tématikou přispívá často do Jihlavských listů.

Dílo:

Dílo literární

Knihy
Bambula, Petr – Jirák, Pavel: Patnáct let Pěveckého sdružení Campanula Jihlava 1985–2000 (Jihlava 2000).
 
Studie ve sbornících
Jirák, Pavel: Zapomenutý hudební skladatel a houslista Theodor Pařík a jeho pozůstalost v polenské pobočce Muzea Vysočiny (Vlastivědný sborník Vysočiny XIII, odd. věd společenských, Muzeum Vysočiny Jihlava 2002).
 
Redakční činnost
Jirák, Pavel – Schebesta, Rudolf (red.): Mezinárodní muzikologická konference k 140. výročí narození Gustava Mahlera (sborník přednášek, Muzeum Vysočiny Jihlava 2000).

Literatura:

www.sweb.cz/ps.campanula
 
Šárka Handlová


Datum poslední změny: 17.7.2008