Český hudební slovník osob a institucí

Laštovka, Miroslav

Charakteristika: Houslista

Datum narození/zahájení aktivity: 10.2.1932

Laštovka, Miroslav, houslista, narozen 10. 2. 1932, Kladno.

Studoval hru na housle na Státní konzervatoři v Praze (1947–53). Po studiích působil v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého (1953–57). Mateřským souborem se mu na dlouhou dobu stal Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK (1958–95), s nímž odehrál stovky koncertů jak doma, tak v zahraničí. Paralelně působil jako houslista i v jiných hudebních tělesech. Na počátku šedesátých let patřil k zakladatelům souboru Pražští komorní sólisté, se kterým vystupoval do roku 1988. V letech 1965–70 byl členem Českého komorního orchestru. Roku 1970 stál u zrodu souboru Musica da camera Praga, v němž setrval do roku 1995. Patřil rovněž k zakládajícím členům komorního orchestru Consortium Pragense a hudebního tělesa Pražští instrumentální sólisté (od roku 1992). Jako člen výše jmenovaných souborů má za sebou velké množství koncertů odehraných v zahraničí (mimo jiné New York, Londýn, Stockholm, Barcelona, Madrid, Oslo, Vídeň, Salcburk). Nahrával také pro gramofonové společnosti, kupříkladu skladby Georga Friedricha Händela, Georga Philippa Telemanna, Jana Václava Stamice a jiných. Jeho syn, Miroslav Laštovka ml., je úspěšným sólovým trumpetistou.

Diskografie:

Diskografie (výběr)

Czech Music Bestsellers / Dvořák – Fibich – Smetana – Suk – Janáček (Supraphon 1998) – participace;
Dmitrij Šostakovič: Koncert pro violoncello č. 1 a 2 (Supraphon 1999), sólista Jiří Bárta – participace;
Antonín Dvořák: Symfonie č. 8 a 9 (Supraphon 2005)  – participace.

Radovan Plášek
Datum poslední změny: 31.7.2007