Český hudební slovník osob a institucí

Pavilek, Stanislav

Charakteristika: Sbormistr, zpěvák, klavírista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 3.4.1965

Pavilek, Stanislav, sbormistr, zpěvák, klavírista, hudební pedagog, narozen 3. 4. 1965, Praha.
 
Základní hudební vzdělání získal na lidové škole umění v Praze. V letech 1983–91 absolvoval klavír a zpěv na pražské konzervatoři. Později (1994–98) ještě vystudoval obor sbormistrovství na Conservatoire National Supérieur de Musique ve francouzském Lyonu. Již na konzervatoři začal zpívat ve sboru, nejdříve to bylo v Kühnově smíšeném sboru (1984–89), poté ve sboru Smetanova divadla v Praze (1989–90), kde zároveň vykonával funkci asistenta sbormistra a konečně jako klavírista a sborista v Pražském filharmonickém sboru (1991–93). V letech 1996–2001 vyučoval sborový zpěv na Conservatoire de Bourg-en-Bresse a de Givors ve Francii. Od roku 2002 působí jako korepetitor v Opéra National du Rhin ve Štrasburku.
 
Dana Štěpánová



Datum poslední změny: 15.7.2008