Český hudební slovník osob a institucí

Pilný, Miroslav

Charakteristika: Akordeonista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 5.3.1972

Pilný, Miroslav, akordeonista a hudební pedagog, narozen 5. 3. 1972, Chrudim.
 
V letech 1986–92 studoval akordeon na Konzervatoři v Pardubicích. Vysokoškolského vzdělání dosáhl na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě (1992–97). Jako pedagog působil v letech 1994–96 jako externista na Konzervatoři Pardubice. Od roku 1998 je učitelem na Základní umělecké škole v Chrudimi. Zastává též funkci předsedy akordeonové sekce Základní umělecké školy Pardubického kraje. Za hru na akordeon byl oceněn na několika domácích i zahraničních soutěžích. V roce 1989 získal první cenu a ocenění za nejlepší interpretaci soudobé hudby na národní soutěži v Hořovicích. Roku 1991 získal první cenu v soutěži konzervatoří v Pardubicích. V letech 1998 a 1999 byl opět oceněn první cenou na soutěži Popular Hořovice (roku 1998 v sólové hře, v roce 1999 jako člen komorního dua). Byl také odměněn na mezinárodních soutěžích ve Wiesbadenu a  Klingenthalu.
 
Ilona ChocholatáDatum poslední změny: 17.7.2008