Český hudební slovník osob a institucí

Piskorž, Casspar

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1765
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 25.10.1787

Piskorž, Casspar, houslař, narozen 1765, Místek, zemřel 25. 10. 1787, tamtéž.
 
Bratr rektora a houslaře v Místku. Vyučil se pravděpodobně u houslaře Fabiana Horila.

Literatura:

Maňas, Vladimír: Hudební nástroje farního kostela sv. Václava v Moravské Ostravě (seminární práce ÚHV FF MU Brno, 2001, s. 14).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 1.12.2003