Český hudební slovník osob a institucí

Springer, Jeremias 2)

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1700
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1750 Zemřel kolem 1750

Springer, Jeremias 2), houslař, narozen 1700, Andělská Hora, zemřel kolem 1750, tamtéž.

Syn houslaře Jeremiase Springera. Také jeho postihl požár v roce 1732. Od roku 1749 již řemeslo patrně nevykonával.

Literatura:

Indra, Bohumír: Houslařství a varhanářství v oblasti Jeseníků v 17.–19. století (Časopis Slezského muzea 17, 1968–1, s. 24–44).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 30.12.2003