Český hudební slovník osob a institucí

Pilař, Tomáš

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 22.2.1954

Pilař, Tomáš, houslař, narozen 22. 2. 1954, Hradec Králové.
 
Syn královéhradeckého houslaře Vladimíra Pilaře, vnuk houslaře Karla Pilaře a otec houslařky Šárky Pilařové. Vyučil se u svého otce a dědy. Během vojenské prezenční služby pracoval od roku 1973 v Praze v armádní dílně hudebních nástrojů jako houslař. V roce 1973 se stal členem Kruhu umělců houslařů. V současné době pracuje v rodinném ateliéru v Hradci Králové. Věnuje se stavbě nových nástrojů, opravám smyčců a restaurátorství. V roce 1977 se školil u smyčcaře Herberta Leichta v Hohendorfu u Markneukirchenu. Své vědomosti rozšiřoval na stážích v Basileji v letech 1978–1979, v Drážďanech v roce 1981 a v Londýně v roce 1986. Úspěšně se zúčastnil mnoha mezinárodních houslařských soutěží. Je vyhledávaným restaurátorem mistrovských smyčců. O jeho nástroje je zájem v celém světě.
 

Literatura:

Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 149).
Nováková, Šárka: Houslařské rody Pilařů a Špidlenů (19. a 20. století), diplomová magisterská práce (ÚHV FF MU Brno 2002, s. 33–35).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 14.12.2003