Český hudební slovník osob a institucí

Jan

Charakteristika: Trubač a výrobce dřevěných dechových nástrojů


Jan, trubač a výrobce dřevěných dechových nástrojů, 1594–1611, Český Krumlov, Třeboň.

V letech 1607–1608 prodal dulcian za 7 kop grošů a cink za 4 kopy a 7 grošů pro rožmberskou kapelu.

 

Literatura:

Mareš, František: Rožmberská kapela (Časopis Musea království českého LXVIII, Praha 1894, s. 221).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 20.12.2003