Český hudební slovník osob a institucí

Blaha, Joseph

Charakteristika: Výrobce orchestrionů

Datum úmrtí/ukončení aktivity: Konec 18. století

Blaha, Joseph, výrobce orchestrionů, konec 18. století, Praha.
 
Zatím neznámý výrobce. Na konci 18. století uveřejňoval v pražských i brněnských novinách reklamy, na svůj výrobek – „nástroj, na němž pohybem páky je možno uvést ve zvuk celou tureckou kapelu“.
 
Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 29.12.2003