Český hudební slovník osob a institucí

Machts, Franz

Charakteristika: Výrobce harmonik


Machts, Franz, výrobce harmonik, 1860, Praha.
 
Kolem roku 1860 působil v Praze jako „továrník a učitel na harmoniky“. V roce 1860 vydal soubor čtyřiceti oblíbených skladeb s německým teoretickým poučením, upravený pro devatenáctiklapkovou harmoniku se šesti knoflíky basů a akordů s názvem „40 der beliebtesten Musistücke für die Harmonika nebst einer kurzen Anleitung zum spielen derselben nach einer neuen Methode; wornach Jedermann auch ohne musikalische Kenntnisse dieselben zu spielen in Stande ist“. Jako první je uvedena píseň Kde domov můj, následují české a německé lidové písně, skladby Straussovy, árie z Rigoletta a Marty, rakouská hymna a Radeckého pochod.

Literatura:

Vičar, Jan: Akordeon a jeho hudební uplatnění (Praha 1981, s. 65–66).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 30.12.2003