Český hudební slovník osob a institucí

Hala, Petr

Charakteristika: Klavírista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 30.1.1965

Hala, Petr, klavírista a skladatel, narozen 30. 1. 1965, Brno.
 
Vystudoval brněnskou konzervatoř (1981–85) u Ludmily Svobodové–Lachmanové a Janáčkovu akademii múzických umění u Jaroslava Smýkala (1985–89). Součástí jeho absolventského koncertu byla i jeho Sonatina pro klavír. Od roku 1989 působí na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, kde v roce 1998 ukončil doktorské studium disertační prací Vliv improvizace na vnímání hudby 20. století. V roce 1999 měl habilitační recitál a byl mu udělen titul docent. Od roku 1993 je členem souboru Ars incognita, který se zabývá interpretací soudobé hudby a s nímž premiéroval řadu děl soudobých převážně brněnských autorů (např. Aloise Piňose, Arnošta Parsche, Ivo Medka, Leoše Faltuse, Miloše Štědroně a dalších). Jako sólista v Ars incognitě premiéroval 5. a 6. klavírní sonátu Leoše Faltuse (1993, 2002) a Bloudění ve známé krajině Ivo Medka (1996). Se souborem se účastnil nahrávání četných skladeb v brněnském rozhlasu a také několika festivalů: Pražského jara v roce 2001, kde účinkoval jako jeden ze sólistů, pravidelně brněnské Expozice nové hudby, Janáčkova máje, Moravského podzimu a také festivalu Pražské premiéry v roce 2005. Petr Hala dále spolupracoval s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, s níž nahrál v roce 1992 skladby amerických autorů Rancha Waggonera a Randalla Snydera. V tomtéž roce koncertoval ve francouzském Dijonu, dále účinkoval v Rakousku, Maďarsku a na Slovensku. Ve svých četných klavírních recitálech se věnuje především tvorbě českých autorů, obzvláště Janáčkově, Smetanově a Schubertově.
 
Jako skladatel je Petr Hala autodidakt. Jeho tvorba je ovlivněna převážně modálními technikami a neobarokním stylem. Své skladby uplatnil jak v diplomové práci na JAMU (Klavírní cvičení v modech, 1989), tak i ve svém absolventském koncertě (Sonatina pro klavír, 1989). Jeho skladby jsou prováděny v rámci koncertů Cameraty Brno.

Dílo:

I. Dílo hudební (výběr)

Bombardování města Kralup (pro smíšený sbor a klavír, 1988);
Sonatina pro klavír (1989);
Klavírní cvičení v modech (1989);
Koncert pro housle a komorní orchestr (1996);
Divy lásky (pro baryton, flétnu a basklarinet, 2005);
Dopis (pro mužské pěvecké kvarteto a komorní soubor, 2005).


II. Dílo literární

Klavírní škola pro dospělé začátečníky (Praha 1993).

Diskografie:

Ranch Waggoner: The Train, Randall Snyder: Fantasy surrounding a theme of Bartók Camerata Brno live (Brno 1996);
Ars incognita: Artificial inteligence (Brno 2001).

Jana Sobotková

Literatura:
Datum poslední změny: 16.7.2008