Český hudební slovník osob a institucí

Čápek, Bedřich

Charakteristika: Varhanář

Datum narození/zahájení aktivity: 28.2.1850
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 16.2.1910

Čápek, Bedřich, varhanář, narozen 28. 2. 1850, Letovice, zemřel 16. 2. 1910, Praha.
 
Vyučil se u Ferdinanda Mikši v Brně kolem roku 1870. Přibližně od roku 1874 si zřídil vlastní dílnu v Poličce, kde postavil údajně kolem padesáti varhan, úspěšně stavil také harmonia. Z jeho prací jmenujme alespoň opravy varhan (1875, Polička, kostel sv. Jakuba, 1877, Polička, kostel sv. Michala, Bystřice nad Pernštejnem, 1901), stejně jako stavbu nových nástrojů (Sulkovec u Žďáru nad Sázavou, 1899. Špičky u Hranic 1900, Náměšť na Hané 1905, Uhřínov, 1909) a další.

Literatura:

Fridrich, Zdeněk: Varhanářská rodina Čápků (In: Zprávy z muzeí od Trstenické stezky 1, 1967, s. 26–38).
Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 22.1.2006