Český hudební slovník osob a institucí

Daněk, Antonín

Charakteristika: Chrámový hudebník a rektor


Daněk, Antonín, chrámový hudebník a rektor, 2. pol. 18. stol.
 
Roku 1777 je uváděn jako školní rektor v Chvalkovicích. Toho roku vykonal zkoušku na místo choralisty v olomoucké katedrále.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století (Brno 1988).
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 6.2.2006