Český hudební slovník osob a institucí

Pavelka, Zdenko

Charakteristika: Publicista

Datum narození/zahájení aktivity: 10.10.1954

Pavelka, Zdenko, publicista, narozen 10. 10. 1954, Strakonice.


Po promoci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (PhDr., 1980) se stal redaktorem kulturní rubriky Rudého práva. Soustředil se nejprve na literaturu, teprve později se zaměřil na divadlo, film a populární hudbu. Uplatnil se i jako organizátor festivalu Porta.


Martin Profous

Datum poslední změny: 9.12.2009