Český hudební slovník osob a institucí

Felix, František

Charakteristika: Trubač


Felix, František, trubač, narozen v 2. pol. 17. stol., zemřel v 1. pol. 18. stol.
 
Polní trubač ve službách hraběte Františka Karla Lichtenstein-Castelcorna v Telči k roku 1699. Z této doby se dochoval Felixův výuční list. Jeho učitelem byl původně biskupský trubač Jan Buchta. Na listině jsou podepsáni další dva hraběcí trubači.

Literatura:

Koukal, Petr: Dvě poznámky k hudebnímu dění na zámku v Telči (Studie Muzea Kroměřížska ´91. Kroměříž 1992, s. 46–47).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 30.8.2006