Český hudební slovník osob a institucí

Soukal, Martin

Charakteristika: Trubač


Soukal, Martin, trubač, narozen v 2. pol. 17. stol., zemřel v 1. pol. 18. stol.
 
Polní trubač ve službách hraběte Františka Karla Lichtenstein-Castelcorna v Telči v letech 1695–99. Spolu s dalšími polními trubači podepsán na stížnosti z roku 1695, podané moravskému tribunálu proti advokátu Cunovi. Roku 1699 se pak podepsal na výučním listě trubače Františka Felixe.

Literatura:

Koukal, Petr: Dvě poznámky k hudebnímu dění na zámku v Telči (Studie Muzea Kroměřížska ´91. Kroměříž 1992, s. 46–47).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 18.9.2006