Český hudební slovník osob a institucí

Posádková hudba Praha

(Posádková hudba II; PHP)
Charakteristika: Dechový orchestr


Posádková hudba Praha, (Posádková hudba II; PHP), dechový orchestr, zahájení činnosti 1918.
 
Orchestr vznikl roku 1918 transformací Hudby 28. pěšího pluku. V roce 1919 byla z výnosu Ministerstva národní obrany, který měnil všechny plukovní hudby na hudby posádkové, přejmenována na Posádkovou hudbu II a stala se náhradním tělesem všech vojenských kapel. V roce 1949 přešla Posádková hudba II do stavu 80. praporu „Pražského povstání“ s definitivním názvem Posádková hudba Praha. Do této doby patří k významným osobnostem, spojeným s orchestrem např. Antonín Emil Titl, Jan Slach, Rudolf Nováček či skladatel Rudolf Piskáček. Po dalších reorganizacích v letech 1950, 1953 a konečně 1963 získala Posádková hudba Praha svou dnešní podobu, o kterou se předně zasloužil tehdejší hlavní dirigent podplukovník Karel Pšeničný. Od reformy Armády České republiky v roce 2004 je Posádková hudba Praha součástí Posádkového velitelství Praha.
K hlavním úkolům Posádkové hudby Praha patří zejména zajišťování nejrůznějších vojenských akcí, vystoupení při pietních aktech, ale především zajišťování akcí spojených s odlety a přílety prezidenta republiky a vítání státních a vojenských delegací. Většina těchto uvítacích ceremoniálů a slavnostních vystoupení probíhá společně s Čestnou stráží Armády České republiky. Posádková hudba Praha vystupuje rovněž na samostatných koncertech, kde interpretuje zejména ouvertury (Smetanova Slavnostní C Dur, Čajkovského 1812, Beethovenův Egmont a další), valčíky, pochody (ponejvíce FučíkovySlavnostní pochod, Pod admirálskou vlajkou a další), dále několik árií ze Smetanových, Dvořákových a Janáčkových oper, filmovou a muzikálovou hudbu (Hvězdné války, Pán prstenů, Sedm statečných, West Side Story, Porgy a Bess) a několik směsných, sólových a koncertantních skladeb.
V novější historii s Posádkovou hudbou Praha spolupracovali např. Václav Smetáček, Karel Vacek či Evžen Zámečník. Jako sólisté s hudbou vystoupili mimo jiné Pavla Břinková, Renné Nachtigalová, Pavel Horáček, Ivana Šaková, Aleš Briscein, ale i Leona Machálková.
Posádková hudba Praha účinkuje každoročně i v zahraničí (představila se již ve Francii, Švýcarsku, Německu, Polsku, Rakousku, Anglii, Belgii či v Itálii), zajména na festivalech vojenských hudeb nebo také s mosteckými mažoretkami.

Diskografie:

Chvíle pohody (Music Vars 2001);
Perličky stříbrného plátna (Ministerstvo obrany ČR – Agentura vojenských informací a služeb 2004).

Literatura:

http://www.phpraha.wz.cz
 
Vladimír Gärtner
Datum poslední změny: 2.4.2008