Český hudební slovník osob a institucí

Malý, František

Charakteristika: Muzikolog


Malý, František, muzikolog, narozen (?)

 

Studoval hudební vědu na Filozofické fakultě UJEP v Brně (PhDr.). Od roku 1981 je kurátorem oddělení dějin hudby MZM, v letech 1998–2007 byl vedoucím oddělení. Věnuje se výzkumu české a moravské hymnodie, kantorské figurální hudby v Čechách a na Moravě, je kurátorem sbírky hudebních nástrojů. Dále se zaměřuje na editorskou činnost - vydávání památek kantorské hudby 18. stol. (kritické edice pastorel, moravských zpěvoher a sepolker, varhanních skladeb apod.) - dosud 15 vydaných titulů, např. F.A.Míča, J. Schreier, J.J.Ryba, A.Michna z Otradovic ad.

Vyučuje též na základní hudební škole v Jevišovicích.

 

Simona Sedláčková

 Datum poslední změny: 27.5.2015