Český hudební slovník osob a institucí

Jonášová, Milada

Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1973

Jonášová, Milada, muzikoložka, narozena 1973, Praha.

 

Absolventka hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2000 pokračuje tamtéž v doktorském studiu.

V Ústavu pro hudební vědu (nyní Oddělení hudební historie EÚ) AV ČR pracuje od roku 1999. Badatelsky se orientuje na život a dílo W. A. Mozarta a italskou operu 18. století. V letech 2000–03 absolvovala stipendijní pobyty v Itálii (Facoltà di Musicologia, Cremona), Německu (Freie Universität, Berlin) a Rakousku (Internationale Stiftung Mozarteum, Salcburk), referovala na mezinárodních sympoziích v Praze, Badenu, Bari, Ingolstadtu, Tarantu, Benátkách, Roveretu, Norimberku, Bologni, Salcburku aj. a podílela se na řešení grantového projektu „Italská opera v 17. a 18. stol. v českých zemích“. Je tajemnicí Mozartovy obce v ČR.

 

Mojmír SobotkaDatum poslední změny: 15.4.2015