Český hudební slovník osob a institucí

Mužský sbor Kyjov

(Mužský sbor z Kyjova)
Charakteristika: Mužský pěvecký sbor


Mužský sbor Kyjov (Mužský sbor z Kyjova), mužský pěvecký sbor, zahájení činnosti 1961, Kyjov.


Činnost kyjovských zpěváků lze sledovat již během padesátých let, jednalo se však o vystupování na mimořádných akcích, kdy tanečníci tehdejšího Slováckého krúžku doplňovali zpěvem taneční pořady. Sbor zahájil pravidelné nácviky v roce 1961 pod vedením Jiřího Wenzla, později se připojil i jeho bratr Josef. Začátkem osmdesátých let se sboru ujal Jura Petrů, po smrti jeho syn cimbalista Jura Petrů ml., který jej vede dodnes. Za jeho vedení začalo těleso uskutečňovat přátelská setkání mužských sborů v regionu Kyjovska a Ždánicka. Tato aktivita se později rozšířila po celém Slovácku.

Sbor se za léta svého působení podílel na mnoha akcích, nahrávkách a televizních pořadech. Vydal také třídílný zpěvník Zpíváme v Kyjově a má dnes již pevné místo ve více jak stočlenném kolektivu Slováckého souboru Kyjov. Od roku 1991 vytváří ve spolupráci s Luborem Tokošem, Břetislavem Rychlíkem a Josefem Holcmanem seriál naučných pořadů nazvaných Sedm přání (o sborovém zpěvu lidových písní), který prezentuje v kulturním domě v Kyjově. V letech 2003 a 2007 získal ocenění na festivalu Foskar v kategorii Nejlepší folklórní pěvecký sbor.


Diskografie:

Dej nám Bože zdravíčka (b. m. 2004).

Literatura:

www.ceske-sbory.cz

Zuzana Králová


Datum poslední změny: 7.10.2009