Český hudební slovník osob a institucí

Petrklíč

(Kuřátka)
Charakteristika: Dětský pěvecký sbor


Petrklíč (Kuřátka), dětský pěvecký sbor, zahájení činnosti 1998, Praha.

 

Sbor byl založen při soukromé Základní umělecké škole Škola pro radost. Sdružuje členy od deseti do dvaceti let. Sbor řídí Milena Kejhová, klavírní doprovod zabezpečuje Ludmila Bíňovcová. Sbor spolupracuje se zpěvákem Petrem Kotvaldem. V roce 2000 byl vytvořen přípravný sbor Kuřátka, který sdružuje děti ve věku šest až deset let. Oba sbory získaly řadu ocenění, mimo jiné v mezinárodních soutěžích v Holandsku, Belgii a Itálii.


Literatura:

www.pro-radost.cz

Peter Marek


Datum poslední změny: 14.7.2009