Český hudební slovník osob a institucí

Pěvecké sdružení Vítězslav Novák

(PSVN)
Charakteristika: Smíšený pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity: 27.10.1920

Pěvecké sdružení Vítěslav Novák (PSVN), smíšený pěvecký sbor, založen 27. 10. 1920, Znojmo.

Pěvecké sdružení vzniklo spojením ženského a mužského sboru. Zprvu fungovaly tyto sbory nezávisle na sobě a jejich historie sahá až k roku 1884, kdy byl při Besedě Znojemské založen pěvecký odbor a následně ženský pěvecký sbor pod vedením Jindřicha Vyhnálka a mužský sbor pod vedením Pavla Pátka. Jejich činnost byla přerušena první světovou válkou. V roce 1920 byla obě sdružení obnovena a začala společně vystupovat. 27. října téhož roku vystoupily oficiálně jako jeden sbor.
Za dlouholeté působení sboru se ve vedoucí pozici vystřídalo několik sbormistrů. Zakladatel sboru Albert Pek jej vedl s malou přestávkou do roku 1934. Činnost nebyla přerušena ani v době okupace, kdy byl sbormistrem Karek Urbánek. Nejdéle za dirigentským pultem setrval Josef Nechvátal, a to v letech 1959–2001. Od roku 2002 je uměleckým vedoucím Lukáš Janírek. Sbor se ve svém repertoáru nespecializuje na konkrétní slohová období.


Literatura:

www.sweb.cz/psvn
www.ceskesbory.cz

Linda Mitrychová


Datum poslední změny: 15.7.2009