Český hudební slovník osob a institucí

Možná, Lucie

Charakteristika: Instrumentaliska a dirgentka

Datum narození/zahájení aktivity: 18.5.1975

Lucie Možná, instrumentalistka a dirigentka, narozena 18. 5. 1975, Moravská Ostrava.
 
Po maturitě na gymnáziu studovala na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity obor chemie – matematika a posléze na Vysoké škole báňské, studium však nedokončila. Hudbě se věnovala od osmi let (zobcová flétna, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh). V roce 1998 absolvovala Lidovou konzervatoř v Ostravě v oboru saxofon ve třídě Miroslava Zemana a Jiřího Čaňa, ve stejném roce byla přijata na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě na obor dirigování do třídy Karla Brii. V roce 2003 studium úspěšně zakončila absolventským koncertem s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Od roku 1996 působí jako pedagog na hudebních školách na Ostravsku. Aktivně hraje a diriguje dechové orchestry v regionu.
 
Vít Baisa

Datum poslední změny: 25.6.2008