Český hudební slovník osob a institucí

Moučka, Eduard

Charakteristika: Hudební teoretik, spisovatel, pedagog, příležitostný skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 22.3.1865
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 15.9.1937

Moučka, Eduard, hudební teoretik, spisovatel, pedagog a příležitostný skladatel, narozen 22. 3. 1865, Deblín, zemřel 15. 9. 1937, místo úmrtí nezjištěno.

 

Moučka byl v letech 1881–86 dopisovatelem časopisu Dalibor, do něhož přispíval referáty, posudky a rozbory děl hudebních děl provozovaných ve Vídni. Cenné jsou jeho zprávy o provádění děl českých skladatelů (například Antonína Dvořáka) a o hudebním životě česko-vídeňské menšiny (např. o Theobaldu Kretschmannovi, Františku Simandlovi). Napsal také četné popularizační stati o slavných hudebnících, například stať Antonín Dvořák do časopisu Deutsche Kunst- und Musik-Zeitung (12, 17. 11. 1885, č. 41, s. 507–508). V roce 1884 byl redaktorem vídeňského antisemitského časopisu Österreichischer Volksfreund. Vyučoval v Horákově klavírní škole ve Vídni. Hudební matice vydala v roce 1908 jeho brožuru O našich povinnostech k české starší hudbě.


Literatura:

I. Lexika

PHSN.

 

II. Ostatní

Žižka, Leoš Karel: Mistři a mistříčkové. Vzpomínky na muzikanty (Praha 1947, s. 85).

Sychra, Cyril: Můj otec (Cyril 49, 1943, s. 69).

Dalibor 4, 1882, s. 37, 95, 397.

Věstník pěvecký a hudební 49, 1945, s. 25.

Beveridge, David R.: Dvořák's Formal Education Outside Music (Hudební věda 42, 2005, s. 37, 46).

 

Viktor Velek


Datum poslední změny: 30.7.2010