Český hudební slovník osob a institucí

Pančochová, Dagmar

Charakteristika: Klavíristka a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity: 16.2.1974

Pančochová, Dagmar, klavíristka a pedagožka, narozena 16. 2. 1974, Zlín.


Studovala hru na klavír na brněnské konzervatoři (ve třídě Evy Horákové) a AMU, kde absolvovala v roce 1999 ve třídě Jana Panenky a Miroslava Langera. Během studia se opakovaně účastnila mistrovských kurzů Sierra Jasmina a Waltera Groppenbergera, studovala na Conservatoire de Musique de Genéve (classe de virtuozité) u Dominiqua Webera. V roce 1996/97 byla stipendistkou Nadace Českého hudebního fondu. Koncertně vystupuje u nás i v zahraničí (Rakousko, Slovensko, Itálie, Švýcarsko). Jako sólistka vystoupila s Moravským komorním orchestrem, Komorním orchestrem Berg a Talichovým komorním orchestrem. Věnuje se také komorní hře jako členka klavírního tria, které na pražské AMU vede Milan Škampa. Od roku 1999 působí pedagogicky na brněnské konzervatoři, kde vyučuje hru na klavír jako hlavní obor.


Literatura:

Jubilejní výroční zpráva Konzervatoře v Brně za školní rok 1993/1994 (Brno 1994).

Jubilejní výroční zpráva Konzervatoře Brno 2003/2004. Ke 150. výročí narození zakladatele školy Leoše Janáčka (Olomouc 2004).

Žemla, Jan: Klavírní oddělení Konzervatoře v Brně (Diplomová práce. Konzervatoř Brno, 2006).


Jan Žemla
Datum poslední změny: 26.1.2010