Český hudební slovník osob a institucí

Sonarová, Jana

Charakteristika: Klavíristka a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity: 26.5.1931

Sonarová, Jana, klavíristka a hudební pedagožka, narozena 26. 5. 1931, Uherské Hradiště.

Absolventka konzervatoře v Brně (1956). V letech 1956–64 studovala hru na klavír na brněnské JAMU. Současně studovala hudební vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (u Jana Racka a Bohumíra Štědroně). V letech 1952–62 vyučovala na Vyšší hudební škole P. J. Vejvanovského v Kroměříži (dnes Konzervatoř P. J. Vejvanovského), poté pedagogicky působila na brněnské konzervatoři (1962–89). Zabývala se především soudobou komorní tvorbou.

Matěj HollanDatum poslední změny: 24.2.2010