Český hudební slovník osob a institucí

Heller, Wenzel

Charakteristika: Hornista

Datum narození/zahájení aktivity: Datum narození ani úmrtí není známé

Heller, Wenzel, hornista, datum narození neznámé, Kačov? (Mladá Boleslav), datum a místo úmrtí neznámé.

Hornista českého původu. Nejprve studoval humanitní vědy v jezuitském semináři v Českých Budějovicích, potom v Praze filozofii. V Praze se naučil hrát na lesní roh. Následně odešel s bratry Nuderovými, Kasparem Cžerným, Johannem Matauschkem a Franzem Oliwou do Ruska, po nějakém čase se ale vrátil zpět do Čech. V roce 1793 pobýval u virtuóza Antona Gramse (hráč na violon) v Praze a v roce 1796 byl ve službách knížete biskupa v Pasově jako druhý hornista (prvním hornistou byl další hudebník českého původu, Schwarz). Další osudy nejsou známé.


Literatura:

I. Lexika

Dlabacz (s. 607).

II. Ostatní

Fitzpatrick, Horace: The Horn and Horn-Playing and the Austro-Bohemian Tradition from 1680 to 1830 (London 1970, s. 209−210).

Kratochvíl, Jiří: Dějiny a literatura žesťových nástrojů (Praha 2001, s. 123).

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 10.10.2011