Český hudební slovník osob a institucí

Keppert, Jan

Charakteristika: skladatel a pedagog


Keppert, Jan (psán též Köppert), skladatel a pedagog, 1. pol. 19. stol.

 

V letech 1837–48 byl učitelem v jednotřídní škole ve Sloupě. Byl rovněž vedoucím dětského souboru, se kterým se účastnil také festivalů. Jeho kompozice se zachovaly ve Zhánělově sbírce, dnes jsou uloženy v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea.


Literatura:

I. Lexika

Knies, Jan: Vlastivěda moravská, Blanský okres (Brno 1902).
Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

Fric, Ota: Vývoj hudební kultury na jihovýchodní Moravě (Brno 1963).
Straková, Theodora (ed.): Průvodce po archivních fondech (Brno 1971).

 

Lucia Ročkaiová


Datum poslední změny: 23.10.2016