Český hudební slovník osob a institucí

Medek, F. Benedikt

Charakteristika: Hudebník

Datum narození/zahájení aktivity: 23.10.1755
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 1.7.1818

Medek, F. Benedikt, hudebník, narozen 23. 10. 1755, Žďár nad. Sázavou, zemřel 1. 7. 1818, Krasonice (u Jihlavy).
 
Premonstrát, byl regenschorim v Nové Říši a kantorem a kooperátorem ve Studené a Staré Říši, farářem v Krasonicích. Autor chrámových árií v Nové Říši. Chrámové skladby od Medka bez křestního jména z doby po roce 1800 uloženy v Hudebním oddělení Moravského zemského muzea v Brně.

Literatura:

PHSN.
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 17.2.2006