Český hudební slovník osob a institucí

Stehno, Josef Ondřej

Charakteristika: Houslista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 25.11.1778
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 29.4.1835

Stehno, Josef Ondřej, houslista a skladatel, narozen 25. 11. 1778, Ústí nad Orlicí, zemřel 29. 4. 1835, tamtéž.

Jeho otec byl aktivním členem Cecilské hudební jednoty, mladší bratr učitel hudby Vojtěch Stehno. Fundatista u dominikánů v Praze (od 1787), kde studoval gymnázium, přivydělával si hrou na housle. Po studiu bohosloví vysvěcen na kněze (1802). Žil většinou v rodišti. Autor několika drobnějších skladeb.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Zábrodský, Josef: Paměti Cecilské hudební jednoty v Ústí n. Orlicí vydané na památku stoletého jejího trvání (Ústí nad Orlicí 1904, s. 136–137).

Petr Macek
Datum poslední změny: 24.2.2006