Český hudební slovník osob a institucí

Blattný, Ctibor

(Jan Féher)
Charakteristika: Hudební spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity: 8.9.1897
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 15.12.1978

Blattný, Ctibor (pseud. Jan Féher), hudební spisovatel, narozen 8. 9. 1897, Česká Skalice, zemřel 15. 12. 1978, Praha.

Po maturitě na gymnáziu studoval na Vysoké škole zemědělské v Praze (Dr. techn., Ing. agronomie 1924). V letech 1947–51 byl vedoucím vědeckým pracovníkem Výzkumného ústavu chmelařského v Žatci, 1951–61 pracoval na oddělení fytopatologie biologického ústavu ČSAV v Praze. V letech 1962–68 vedl Ústav experimentální botaniky ČSAV v Praze, roku 1967 se stal profesorem pražské Vysoké školy zemědělské. V mládí se věnoval hudební kritice, působil v redakci časopisů Hudba (1918–19), Dalibor (1919–20), Tam-Tam (1925–26). Byl hudebním referentem České demokracie (1918–21), přispěvatelem revue Nové Čechy (1920–24). Přednášel o Bedřichu Smetanovi a Josefu Bohuslavu Foersterovi. Uveřejňoval též své básně (Právo lidu, Tribuna), sloupky a fejetony (Lidové noviny 1929, zde pod pseudonymem Jan Féher).


Dílo:

Monografie

V pozadí hudby. Několik rozhovorů o hudbě (B. Kočí, Praha 1919).

Články a stati (výběr)

Několik slov o rukopisných sborech mistra J. B. Foerstera (Dalibor 37, 1920, č. 1, s. 6–7);

Předobraz (Dalibor 37, 1920, č. 1, s. 14);

Mahlerova Šestá (Dalibor 37, 1920, č. 4, s. 30);

Housle a harmonika (Tam-Tam 1925, č. 1, s. 7–9);

Destrukce hudebních forem (Tam-Tam 1925, č. 2, s. 4–5);

Nadrealismus Janáčkův (Tam-Tam 1925, č. 2, s. 17–18);

Konstrukce hudebních forem (Tam-Tam 1925, č. 3, s. 3–7);

Solové koncerty (Tam-Tam 1925, č. 6, s. 20–21).

Literatura:

ČSHS (Bohumír Štědroň).

Český biografický slovník XX. století, I. díl, s. 105 (Paseka, Petr Meissner, 1999).

Kateřina Hnátová


Datum poslední změny: 19.1.2012