Český hudební slovník osob a institucí

Hejzlar, Karel

Charakteristika: Ředitel kůru a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 22.7.1888
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 4.11.1955Hejzlar, Karel, ředitel kůru a skladatel, narozen 22. 7. 1888, Náchod, zemřel 4. 11. 1955, Hra­dec Králové.
 
Na pražské konzervatoři žák Kličkovy varhanické třídy, skladbu studoval u Karla Steckera (1902–05). Byl v Náchodě varhaníkem (1905–06), v České Skalici ředitel kůru (1906–34), sbormistr spolku Bendl a městským kapelníkem (1910–34). Ředitel ka­tedrálního kůru v Hradci Králové (od 1935), kde též sbormistrem zpěváckého kroužku Nepa­sičtí pěvci (druhým 1939–41, prvým 1941–53). Také činnost pedagogická. Z četných rukopisných chrámových skladeb různého obsazení nejzávaž­nější Mše F dur pro smíšený sbor (provedeno Česká Skalice 1906) a Rekviem d moll pro mužský sbor (tamtéž 1914); dětská zpěvohra Zakletý hrad (libreto Rudolf Stárek, provedeno tamtéž 1906). Populární parafrá­ze na lidovou píseň Sadila, sadila.

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.
 
II. Ostatní
Šourek, Otakar: A. Dvořák IV (Praha 1933, s. 228).
 
Petr Macek
 

Datum poslední změny: 16.2.2006