Český hudební slovník osob a institucí

Janíčková-Ratnerová, Inessa

Charakteristika: Klavíristka a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity: 14.10.1929
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 18.7.2010

Janíčková-Ratnerová, Inessa, klavíristka a hudební pedagožka, narozena 14. 10. 1929, Leningrad, zemřela 18. 7. 2010, Brno.

Je absolventkou leningradské konzervatoře, v letech 1958–86 (1978–86 externě) působila na konzervatoři v Brně, kde sklízela pedagogické úspěchy díky uplatňování zásad ruské klavírní školy. Za tu dobu vychovala řadu znamenitých pianistů, kteří získali ocenění v domácích i zahraničních soutěžích. Od roku 1973 působila na JAMU, v roce 1979 se habilitovala, od roku 1988 zde působila jako řádná profesorka klavírní hry až do svého pensionování v roce 2000. Její absolvent Igor Ardašev (1967) patří k nejlepším českým pianistům v současné době.


Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Sborník k padesátiletému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1969).
Soharová, Jana: Klavírní oddělení za 60 let (Opus Musicum, 11, 1979, č. 7, s. 197–200).
Sborník k sedmdesátému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1989).
Žemla, Jan: Klavírní oddělení Konzervatoře v Brně (Diplomová práce. Konzervatoř Brno, 2006).

Jan Žemla
Datum poslední změny: 15.9.2010