Český hudební slovník osob a institucí

Sokol, Josef Vendelín

Charakteristika: Houslista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 27.1.1821
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 9.8.1858

Sokol, Josef Vendelín, houslista a skladatel, narozen 27. 1. 1821, Březno (u Mladé Boleslavi), zemřel 9. 8. 1858, Petrohrad.
 
Na pražské konzervatoři studoval ve houslové třídě Viléma Bedřicha Pixise v letech 1831–37. Na koncertech konzervatoře byly provedeny jeho skladby: Adagio a Polonaise pro housle (23. 12. 1834), Ouverture (5. 4. 1835, také o korunovačních slavnostech v září 1836), Ouverture (12. 2. 1837) a Rondo pro housle (12. 3. 1837). Vedle toho napsal symfonii (snad dvě, 1837) a přispěl dvěma písněmi do Věnce 4, 1838. Stal se ředitelem orchestru ve Vilně (1839), načež působil sedmnáct let v Petrohradě jako člen význačných zábavních orchestrů i jako sólista.


Literatura:

I. Lexika
Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis Národního muzea v Praze).
ČSHS.
 
II. Ostatní
Lumír 7, 1857, 1240.
Dalibor 1, 1858, 23/24.
Meliš, Emanuel – Bergmann, Josef: Průvodce v oboru českých tištěných písní pro jeden i více hlasů 1800–1862 (Praha 1863).
Hudební listy 2, 1871, 195.
Branberger, Jan: Konservatoř hudby v Praze (Praha 1911).
Sabina, Karel: Vzpomínky (Praha 1937).
 
Petr Macek


Datum poslední změny: 24.2.2006