Český hudební slovník osob a institucí

Jahoda-Křtinský, Konstantin Alois

(Alois Jahoda; Konšta Krtinský)
Charakteristika: Sbormistr a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 8.11.1828
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 8.5.1895

Jahoda-Křtinský, Konstantin Alois (psán též Alois Jahoda; Konšta Krtinský), sbormistr a skladatel, narozen 8. 11. 1828, Křtiny (u Brna), zemřel 8. 5. 1895, Vídeň.

 

V letech 1860–95 pracoval jako poštovní úředník ve Vídni (s přerušením v letech 1869–73, kdy žil v Brně). Ve Vídni byl sbormistrem Lumíra (1868–69 a 1873–87), Pěveckého klubu Slovanské Besedy (od roku 1882) a místosbormistrem Slovanského zpěváckého spolku. Upravoval lidové písně všech slovanských národů, například ve sbírce Kytice českomoravských národních písní. Upravil Bosensko-hercegovské nápěvy Eduarda Františka Lžičaře, které byly provedeny okolo roku 1880. Zpěvácký spolek Slovan prováděl jeho sbory Hymnus (1867), Jarní (1877), Zahučaly hory (1878) a Plachá laň (1879). Harmonizoval lidové písně a mužské sbory, například Pijácká a jiné, které vydával v časopise Vlastimil. Kromě úprav lidových písní psal chrámové skladby, z nichž některé byly provedeny v roce 1887 na Hostýně při zájezdu Zpěvního spolku slovanského do Kroměříže. Napsal fantazii Návštěva v Praze pro tamburášský orchestr. Je rovněž autorem životopisu o Arnoštu Tovačovském-Förchtgottovi, který je uchovám v Ústřední knihovně Komenského ve Vídni.


Dílo:

I. Dílo literární

 

Životopis Arnošta Tovačovského-Förchtgotta (rkp.).

 

II. Dílo hudební

 

Hymnus.

Jarní.

Zahučaly hory.

Plachá laň.

Pijácká.

Ukolébavka.

Dievča, čo že to máš?

Menuet svatební.

Návštěva v Praze.

Literatura:

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Heyer, Jan: Český menšinový archiv ve Vídni (Vídeň 1932).

Činnost našich spolkův a ruch náš hudební (Dalibor 10, 1888, č. 42, s. 334).

 

Jiří Bernkopf


Datum poslední změny: 23.9.2011