Český hudební slovník osob a institucí

Soukup, Soběslav 1)

Charakteristika: Violista

Datum narození/zahájení aktivity: 23.4.1898
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 18.3.1951

Soukup, Soběslav 1), violista, narozen 23. 4. 1898, Skřiváň (u Rakovníka), zemřel 18. 3. 1951, Brno.
 
Vystudoval nižší gymnázium, navštěvoval pak varhanní oddělení pražské konzervatoře (1914–16), po válečné službě absolvoval také kontrabas na brněnské konzervatoři (1922–28). Člen lázeňských a jiných orchestrů, zvláště tubista rozhlasového orchestru v Brně, vedle toho korektor u nakladatele Jaroslava Stožického, kde vyšla většina jeho skladeb tanečních, šansonů aj.

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 24.2.2006