Český hudební slovník osob a institucí

Bílý, Karel Jindřich

Charakteristika: Varhaník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 4.11.1849
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 22.9.1917

Bílý, Karel Jindřich, varhaník a skladatel, narozen 4. 11. 1849, Praha, zemřel 22. 9. 1917, tamtéž.
 
Po studiu na staroměstském akademickém gymnáziu, kde se v hudbě vzdělával u Zikmunda Kolešovského (skladba) a Jana Pavlise (instrumentace), absolvoval studium na pražské varhanické škole (1868−69). V letech 1870−71 byl varhaníkem v chrámu u Panny Marie Sněžné u františkánů. Poté působil ve Staré Boleslavi (1871−78). V roce 1878 se vrátil do Prahy a zastával funkci chorregenta u Sv. Haštala na Starém Městě a to až do roku 1885. Za jeho působení zde bylo roku 1879 zřízeno samostatné místo varhaníka. V letech 1885−88 působil u Sv. Petra na Poříčí, u Panny Marie Sněžné (1888) a u Sv. Vojtěcha v Jirchářích (1888−1917). V roce 1893 byl souběžně i chorregentem v jezuitském kostele u Sv. Ignáce. Jako varhaník měl na repertoáru přes tři tisíce zhudebněných mší. Byl stoupencem cyrilské reformy chrámové hudby, přispíval do časopisů Českoslovanský varhaník, Christliche Akademie a italských odborných časopisů. Napsal několik mší, rekviem, chrámové vložky, písňový cyklus Ve snách, mužské sbory a opery Zapomenutá píseň a Co vítr šepotal.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Musil, Jiří František: Hudební Praha. Hradčany, Malá Strana, Staré Město, Josefov (Praha, 2005, s. 252, 269).
 
Lucie Plachá
Datum poslední změny: 11.6.2008