Český hudební slovník osob a institucí

Čermák, Josef 1)

Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 3.3.1794
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 3.6.1867

Čermák, Josef 1), skladatel, narozen 3. 3. 1794, Hořovice, zemřel 3. 6. 1867, Praha.

Základy hudebního vzdělání získal u otce Josefa Slavíka, studoval v Praze gymnázium a bohosloví (od 1804). Byl ředitelem kůru u Alžbětinek v Praze (1851–69). Autor písní s průvodem kytary, některé písně vyšly v Žitkových Devatero písní pro jeden hlas při kytaře (Praha 1821) a v Veverkových Desatero písní českých (1818).

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.

II. Ostatní
Meliš, Emanuel – Bergmann, Josef: Průvodce v oboru českých tištěných písní pro jeden i více hlasů 1800–1862 (Praha 1863).
Meliš, Emanuel: Průvodce hudební II. (Praha 1869).
Němec, Vladimír: Pražské varhany (Praha 1944, s. 254).
Nejedlý, Zdeněk: Bedřich Smetana IV. (Praha 1951).

Petr Macek
Datum poslední změny: 2.2.2006