Český hudební slovník osob a institucí

Heinicke, Mathias

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 3.3.1873
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1956

Heinicke, Mathias, houslař, narozen 3. 3. 1873, Chlum sv. Máří u Sokolova (Falknov nad Ohří), zemřel 1956, Vildštejn.

Vyučil se v Markneukirchenu u Ernsta Reinholdy Schmidta. Po vyučení pracoval jako tovaryš v Berlíně, Budapešti a v Benátkách, kde asi jeden rok pracoval u Eugena Deganiho. V roce 1897 se osamostatnil ve Vildštejnu u Schönbachu. Heinike byl velmi dobrý houslař. Jeho práce nese znaky práce Eugena Deganiho, kterého považoval za svého učitele, což uváděl i na svých vignetách. Heinike používal velmi kvalitní dřevo a olejový žlutohnědý lak. Jeho nástroje jsou dobře hodnoceny i v cizině. V poslední době stále více stoupá poptávka po jeho houslích.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 52–53).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 105).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002