Český hudební slovník osob a institucí

Kocian, Julius

Charakteristika: Houslista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 22.5.1852
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 31.10.1913

Kocian, Julius, houslista a hudební pedagog, narozen 22. 5. 1852, Ústí nad Orlicí, zemřel 31. 10. 1913, tamtéž.

Syn houslového pedagoga Petra Kociana a otec houslisty Jaroslava Kociana. Základní hudební vzdělání získal v rodišti u Josefa Špindlera. Na doporučení Jana Ludevíta Lukese byl ve svých jedenácti letech přijat za fundatistu křížovnického kláštera a vokalistu kostela křížovníků v Praze. Zde byl v letech 1863–70 spolužákem houslisty Otakara Ševčíka. Studoval také nižší gymnázium na Starém Městě a v letech 1870–73 navštěvoval učitelský ústav v Praze. Po jeho absolvování se vrátil do rodiště, kde se stal učitelem. Zde se setkal s učitelem Janem Mazánkem, se kterým se podílel na rozvoji kulturního a hudebního dění ve městě. V roce 1873 dal Julius Kocian podnět ke vzniku Společnosti mladých sil pěveckých a hudebních, ze které se v roce 1875 vytvořilo pěvecké kvarteto a v roce 1878 se rozšířilo na okteto. Roku 1879 z jeho podnětu vzniklo také učitelské septeto, nástrojové seskupení, kde hrál Julius Kocian na housle nebo violu. Byl také vážným zastáncem reformy církevní hudby. Od roku 1875 řídil orchestrální a vokální koncerty Cecilské hudební jednoty a od roku 1876 chrámový sbor. Založil a vedl dívčí pěveckou školu, kde vyučoval své žáky chrámovému zpěvu. Jako dobrý houslista učil také na měšťanské škole chlapecké. Pro začátečníky napsal houslovou školu Základové hry na housle, kterou vydal v roce 1888 v Olomouci. Ve spolupráci se synem Jaroslavem, tuto školu v roce 1902 přepracoval. Toto nové doplněné vydání neslo název Počátky hry na housle. Kromě hudebních aktivit byl Julius Kocian zapojen i do činnosti divadelních ochotníků v Ústí nad Orlicí.


Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní

Zábrodský, Josef: Paměti Cecilské hudební jednoty v Ústí nad Orlicí, vydané na památku stoletého jejího trvání (Ústí nad Orlicí 1904, s. 162).
Černý, Vladimír: Hudební tradice Ústí nad Orlicí a Jaroslav Kocian (Ústí nad Orlicí 1983, s. 20–21).

Jitka Hrodková


Datum poslední změny: 7.11.2010