Český hudební slovník osob a institucí

Pražák, Přemysl

Charakteristika: Hudební redaktor, kritik a spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity: 19.3.1908
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 21.10.1966

Pražák, Přemysl, hudební redaktor, kritik a spisovatel, narozen 19. 3. 1908, Praha, zemřel 21. 10. 1966, Praha.

Přemysl Pražák byl nejstarším synem Alberta Pražáka, pozitivisticky orientovaného literárního historika. V roce 1926 odmaturoval na reálném gymnáziu v Praze a začal studovat práva na Karlově univerzitě. Kromě práv vystudoval i literární historii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Hodiny klavíru a hudební teorie navštěvoval soukromě u Jaroslava Křičky a své znalosti prohluboval četnými studijními cestami. V letech 1939–1949 působil jako referent časopisu Naše doba. Pro pražské Národní divadlo psal programy k představením. Od roku 1945 pracoval také jako hudební referent pořadu Československého rozhlasu, který nesl název Kulturní hlídky. Přemysl Pražák je znám i jako autor monografií významných skladatelů, jako jsou například Ludwig van Beethoven, Bedřich Smetana nebo Josef Bohuslav Foerster.


Dílo:

Dílo literární

Monografie

Bedřich Smetana v české literatuře (Brno 1939);

Neruda o hudbě (Praha 1941);

Neruda a Smetana (Praha 1942);

Smetanovy zpěvohry (Praha 1948);

J. B. Foerster. Jeho životní pouť a tvorba 1859–1949 (Praha 1949);

Bedřich Smetana (Martin 1956);

Ludwig van Beethoven (Praha 1957);

Světoví mistři hudby v naší vlasti (Praha 1958);

Osobnosti českej hudby I (Bratislava 1961);

Smetanova Prodaná nevěsta. Vznik a osudy díla (Praha 1962);

Jak se kdy koncertovalo (Praha 1966);

Malá preludia. Dětství a mládí slavných skladatelů (Praha 1972);

Bedřich Smetana. Úvod do života a díla (Praha 1977).

Články a stati

Česká filharmonie a obecenstvo (Smetana 1, 1937, s. 75–76, s. 92–93);

Obchodní duch a národní divadlo (Smetana 1, 1937, č. 14, s. 99–100);

O vážnou hudbu v rozhlase (Smetana 2, 1938, č. 6, s. 82–84);

Pazdírkův hudební slovník naučný (Smetana 2, 1938, č. 6, s. 85–86);

Alois Hnilička (Smetana 2, 1938, č. 8, s. 119–120);

Smetanovy zpěvohry (Hudební rozhledy 1, 1949, č. 8– 9, s. 203–210).

Literatura:

ČSHS.

Silvana Karafiátová


Datum poslední změny: 25.1.2012