Český hudební slovník osob a institucí

Pěnčík, Jindřich

Charakteristika: Sbormistr a dirigent

Datum narození/zahájení aktivity: 14.2.1930

Pěnčík, Jindřich, sbormistr a dirigent, narozen 14. 2. 1930, Prostějov.
 
Základní hudební vzdělání získal v Ivanovicích na Hané a na učitelském ústavě v Kroměříži (maturita 1948), kde založil a dirigoval studentský orchestr. V letech 1948–51 byl učitelem v Ostravě. Tam založil a řídil dětský sbor (nahrávky v ostravském rozhlase) a současně studoval dálkově hudební výchovu a český jazyk na UJEP v Brně. Jako člen PSMU soukromě studoval dirigování u jeho sbormistra Jana Šoupala. V letech 1953–58 studoval na pražské konzervatoři dirigování (Bohumil Špidra, externě František Stupka a Václav Smetáček), skladbu (Emil Hlobil) a sólový zpěv (Konstantin Karenin). Od roku 1955 byl členem Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého, s jehož orchestrem v roce 1958 provedl na svém absolventském koncertě v pražském Rudolfinu tři části ze Smetanova cyklu Má vlast. Poté byl sbormistrem a dirigentem tohoto tělesa až do roku 1969 a souběžně (1967–69) byl sbormistrem ženského sboru Československého státního souboru písní a tanců. V letech 1970–77 byl sbormistrem Pražského mužského sboru, jehož hlavním sbormistrem byl Miroslav Košler. Za uvádění soudobé české tvorby byl několikrát oceněn Českým hudebním fondem. Od roku 1977 byl z politických důvodů sedm let bez zaměstnání, poté byl pomocným dělníkem v tiskárně (1984–90). Jindřich Pěnčík pravidelně hostoval se Středočeským symfonickým orchestrem v Poděbradech, spolupracoval s domácími i zahraničními dirigenty a orchestry. Dirigoval na zahraničních koncertech (Německá demokratická republika, Polsko, Sovětský svaz – Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Litva, Lotyšsko a Estonsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Jugoslávie, Rakousko, Itálie), jeho výkony byly natočeny rozhlasovými stanicemi v Praze, Ostravě a Klagenfurtu (Rakousko) a nahrány na gramodesky Supraphonu.
Jindřich Pěnčík dirigoval sbory českých a zahraničních skladatelů od barokních po současné a sborové party vokálně symfonických děl (Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční, Leoš Janáček: Na Soláni čarták, Josef Bohuslav Foerster: Máj, Hymnus bratra Slunce, Bohuslav Martinů: Polní mše, Miloslav Kabeláč: Neustupujte!, Václav Dobiáš: Praho jediná, Petr Eben: Apologia Sokratus, Luboš Sluka: Ve jménu života, Luigi Cherubini: Requiem, Ferenc Liszt: Faustovská symfonie, Richard Wagner: Večeře apoštolů, Johannes Brahms: Rinaldo, Rapsodie, Arnold Schönberg: Písně z Gurre, Ten, který přežil Varšavu, Igor Stravinskij: Oidipus Rex).

Literatura:

ČSHS.
International Who’ Who in Music, 1977 Cambridge, England.
 
Mojmír Sobotka
Datum poslední změny: 7.3.2006