Český hudební slovník osob a institucí

Průša, Antonín

Charakteristika: Pedagog a hudební kritik

Datum narození/zahájení aktivity: 16.4.1877
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 7.12.1904

Průša, Antonín, pedagog, hudební kritik, narozen 16. 4. 1877, Velké Pavlovice (u Břeclavy), zemřel 7. 12. 1904, Brno.

V Brně vystudoval učitelský ústav (1892–96), poté působil na českých školách, kde uplatňoval progresivní výchovné a vyučovací metody. Na učitelském ústavu byl žákem Leoše Janáčka, u nějž pokračoval na varhanické škole v letech 1900–03. Patřil k Janáčkovým horlivým stoupencům, zastával jeho názory o moravské lidové písni (v Moravské revui 1, 1899, s. 62–63), psal a přednášel o opeře Její pastorkyňa (článek Hudební drama na nových základech uveřejnil v časopisu Neděle 1, 1904, s. 29–30). Publikoval (pod šifrou A. P.) referáty o brněnském hudebním životě v Moravské revui (1, 1889), ve Vatře (1, 1903–04), příležitostně v Lidových novinách. V rkp. zůstaly klavírní skladby.


Literatura:

ČSHS (zde odkaz na novinové nekrology).

Ivan Poledňák
Datum poslední změny: 3.7.2008