Český hudební slovník osob a institucí

Aujeský, Josef

Charakteristika: Harfenista

Datum narození/zahájení aktivity: 26.11.1745

Aujeský, Josef, harfenista, narozen 26. 11. 1745, Jihlava.
 
Studoval v Jihlavě,  v roce 1763 složil řeholní sliby a stal se knězem. Byl kazatelem a učitelem latiny v Plzni, potom polním kaplanem. Kolem 1776 v Praze. Věnoval se hře na harfu, v níž dosáhl mimořádné zručnosti.

Literatura:

Dlabacz.
PHSN.
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 27.1.2006