Český hudební slovník osob a institucí

Svoboda, Bohumil 2)

Charakteristika: Ředitel kůru a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 12.11.1887
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 26.5.1955

Svoboda, Bohumil 2), ředitel kůru a pedagog, narozen 12. 11. 1887, Šlapanice u Brna, zemřel 26. 5. 1955, Nové Město na Moravě (pohřben ve Velkém Meziříčí).
 
Syn ředitele kůru, u kterého získal základy hudebního vzdělání, bratr hudebního pedagoga a skladatele Jaroslava Svobody. Na varhanické škole v Brně byl Janáčkovým žákem (1903–04). Působil ve Velkém Meziříčí jako učitel hudby (asi již 1907), ředitel hudební školy spolku Hlahol (asi 1910), ředitel kůru a varhaník (ad 1921). Vyučoval zpěvu na reálce. S Hlaholem provedl velká česká kantátová díla, s žákovským sborem reálky pořádal hodnotné akademie. Autor chrámových skladeb (v rukopise), zvláště Česká mše vánoční (slova B. Krejčí), Vánoční mše koledová, České rekviem, věnované památce Meziříčanů, ubitých nacisty 7. 5. 1945, „latinská" a „krátká“ mše, hymny, vložky. Ze světských zejména orchestrální suita Z venkova, sbory a úpravy lidových písní pro mužský a pro smíšený sbor.

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek


Datum poslední změny: 4.8.2010